Pojízdný hasicí přístroj CO2 (sněhový) - S 50 B

Model: S 50 B

Pojízdný hasicí přístroj především obsahuje bohatou zásobu hasiva a hodí se zejména k hašení požárů pod elektrickým proudem a v průmyslových provozech.

Například jsou to rozvodny elektrického napětí a dále regulační stanice  plynu a provozy chemického a potravinářského průmyslu.
Hasicí přístroj je pod stálým tlakem.
Přístroj byl certifikován dle normy ČSN EN 1866-1: 2008. Hasicí přístroj splnil požadavky na nejvyšší možnou hasební schopnost 233 B dle Evropské normy.
Hadice o délce 5 m je opatřena uzavíratelnou proudnicí.

Za dodržení bezpečnostních podmínek je možné ho použít i na elektrické zařízení pod napětím až do  110 kV.

Pojízdný hasicí přístroj CO<sub>2</sub> (sněhový) - S 50 B

Technické údaje

Množství náplně
50 kg
Teplotní funkční rozsah
od -20°C, do +60°C
Minimální hasicí účinek
233B
Použitelnost na třídu požárů
B
Výška
1 240 mm
Hloubka
1 200 mm
Šířka
640 mm
Celková hmotnost
165 kg
Aplikace neodpovídá, aktualizujte okno prohlížeče. Aktualizovat 🗙